تست و بازرسی فنی لیفتراک

امروزه لیفتراک ها نقش مهمی را در صنعت ایفا می کنند. قبلا در سایت دکتر صنعت به بحث انواع و اجزا لیفتراک و ایمنی لیفتراک پرداختیم. همچنین در این مطلب راهنمای انتخاب و خرید لیفتراک با قیمت مناسب و با مشخصات مورد نیاز آورده شده است. در این مطلب به بحث تست و بازرسی لیفتراک و صدور گواهی سلامت لیفتراک پرداخته ایم.

حوادث لیفتراک، سالانه زیان های شدید مالی و جانی را به همراه دارند. از مهمترین نتایج منفی این حوادث می توان به مجروح شدن نیروی کار که در بسیاری از موارد در زمینه کاری خود متخصص بوده و نبود آنها، وقفه در کار و یا کاهش کیفیت کار را به دنبال دارد، خسارات مستقیم مالی وارده به تجهیزات و محصول، توقف خط تولید به دلیل حادثه رخ داده و اثرات روحی و آشفتگی محیط کار را می توان نام برد.

تست و بازرسی لیفتراک، به صورت روزانه حین بهره برداری، توسط چک لیست های مرتبط و بازرسی ادواری در بازه های زمانی مشخص می تواند تا حدود زیادی از اینگونه حوادث جلوگیری کند. آموزش رانندگان و اپراتورهای لیفتراک در خصوص ایمنی لیفتراک نیز در کنار انجام این بازرسی ها ضروری است. چرا که بسیاری از حوادث لیفتراک، نه به دلیل مشکل در دستگاه بلکه به دلیل عدم رعایت اصول ایمنی توسط اپراتورها رخ می دهد.

در این قسمت با مراحل و فرایند تست و بازرسی لیفتراک مطابق با استاندارد که توسط بازرسین شرکت بازرسی فنی دکتر صنعت به اجرا در می آید آشنا می شوید:

پیش نیاز های تست و بازرسی لیفتراک:
  • بررسی و جمع آوری چک لیست ها و سوابق موجود تعمیر و نگهداری، خرابی و حوادث لیفتراک و …
  • هماهنگی با مسئول لیفتراک ها و برنامه ریزی قبلی برای انجام تست ها با زمان کافی و توجیه اپراتورها
  • در نظر گرفتن فضای مناسب جهت تست
مراحل تست و بازرسی لیفتراک:

– ابتدا مشخصات فنی لیفتراک از قبیل مارک لیفتراک، مدل، سال ساخت، تناژ، نوع و … از روی پلاک مشخصات و مدارک موجود یادداشت می شود.

– سوابق تعمیرات و نگهداری، حوادث و بازرسی های پیشین انجام گرفته بررسی می گردد.

– پس از آن نوبت به بازرسی ویژوال ( چشمی ) اجزای لیفتراک مطابق با چک لیست استاندارد بازرسی لیفتراک می رسد. کلیه اجزا و سیستم های اصلی مانند: سیستم هیدرولیک، شاخک ها، وجود نشتی، لیورها، گیج ها، سیستم سوخت رسان و موتور، دکل و زنجیر، تایرها و … بایستی توسط بازرس ماهر و باتجربه مورد بازرسی قرار گیرد. این تست ها اجزا و سیستم ها را از نظر عملکردی، وجود خرابی، موارد عدم انطباق با استاندارد مورد بررسی قرار داده و در چک لیست بازرسی ثبت می گردد.

– در مرحله بعد، در صورتی که موارد عدم انطباق در حد قابل قبول باشد، لیفتراک مورد تست بار استاتیک قرار می گیرد. بدین معنا که در حالت بدون حرکت لیفتراک، بار آزمون که بر اساس ظرفیت تعیین می گردد بالا برده می شود و با گذشت زمان عملکرد سیستم هیدرولیک، وجود نشتی و وضعیت سایر اجزا مورد بررسی قرار گرفته و موارد ثبت می گردد.

– مرحله آخر تست و بازرسی لیفتراک، تست دینامیک و در حرکت لیفتراک است. تناژ بار آزمون در این مرحله نسبت به تست استاتیک کمتر است. عملکرد لیفتراک حین حرکت و همراه با بار تست می گردد. وضعیت ترمز های دستی و پدالی، سیستم های هشدار دهنده، تعادل لیفتراک و … در این مرحله از تست و بازرسی لیفتراک مورد بررسی قرار می گیرد.

پس از انجام بازرسی لیفتراک، چک لیست ها مورد بررسی قرار گرفته و در صورت وجود موارد عدم انطباق حیاتی، موارد جهت بر طرف شدن به درخواست دهنده اعلام می گردد و در غیر اینصورت گواهی سلامت و ایمنی لیفتراک در یک بازه زمانی مشخص صادر می گردد.