بازرسی ماشین آلات ساختمانی و راه سازی

مساله ایمنی در عملیات ساختمانی و راه سازي از مهمترین مسایل است ، به کار بردن اصول ایمنی براي جلوگیري از اتلاف جان کارگران و معلولیت آنها و جلوگیري از وقفه هاي ناشی از وقوع اتفاقات مزبور در جریان کار می باشد . در محیطهاي صنعتی با وجود ماشین آلات و ابزار فراوان غالبا کارگران در معرض مخاطرات مختلف قرار دارند با توسعه تکنولوژي و افزایش کاربرد ماشین در امر تولید نیز احتمال مخاطرات و حوادث در اینگونه محیطها زیاد می شود.
لذا شرکت اوج سنجش سپاهان در راستای افزایش ایمنی و کاهش ریسک و خطرات مربوط به انجام فعالیت ها بوسیله ماشین آلات عمرانی و راهسازی و با استناد به دستورالعمل های اداره کار و استانداردهای سازمان ملی استاندارد کشور عزیزمان و استاندارد های بین المللی و دارا بودن مجوز از مرکز ملی تایید صلاحیت و اداره کل استاندارد ایران اقدام به تست و بازرسی کلیه ماشین آلات راهسازی و عمرانی می نماید.